Saunallinen tapahtumaravintola Töölönlahden Makasiinipaviljonkiin!

Entisenä Pro Makasiinit -liikkeen aktiivina olen vuosia miettinyt miten tuon makasiinisolmun voisi avata Töölönlahdella. Ajattelin aika voisi olla kypsä uudelle avaukselle. Teen siksi tulevana keskiviikkona kaupunginvaltuustossa asiasta aloitteen. Otan mielelläni vastaan kommentteja ja viilausehdotuksia. Keskustelua käytäneen myös avoimessa facebook-statuksessani.

ALOITE SAUNALLISEN TAPAHTUMARAVINTOLAN PERUSTAMISEKSI MAKASIINIPAVILJONKIIN

Nykyinen Töölönlahden asemakaava hyväksyttiin vuonna 2002 suuren kansalaiskeskustelun saattelemana. Paljon kiistelyä aiheutti Musiikkitalon sijoitus vanhojen VR:n makasiinirakennusten paikalle. Makasiinien säästämisen puolesta kerätyn kansalaisadressin allekirjoitti yli 30 000 henkilöä. Myönnytyksenä mittavaan kritiikkiin asemakaavaan tehtiin viime metreillä poikkeuksellisia muutoksia. Kaavassa määrättiin suojeltavaksi paitsi säilytettävä osa toisen makasiinin päätyä, myös kaksi myöhemmin tehtäväksi ajateltua rakennusta. Nämä on tarkoitus rakentaa puretuista makasiineista talteen otetuista tiilieistä. Kaavan ajatuksena oli, että tätä makasiinikylää voitaisi hyödyntää sellaisten vaihtuvien tapahtumien järjestämiseen, jotka olivat tehneet VR:n makasiineista niiden viimeisinä vuosina niin suosittuja.

Vuoden 2002 jälkeen Töölönlahden alue on elänyt jo matkan eteenpäin. Radan varteen sijoitetut toimisto- ja asuntokorttelit ovat suurelta osin valmistuneet. Vesiaiheisen kansalaispuiston kustannusarvio on havaittu niin suureksi, että nyt etsitään halvempia väliaikaisratkaisuja. Toisaalta paraatipaikalle on päätetty rakentaa uusi Keskustakirjasto. Säilyneen makasiinifragmentin tekninen kunto taas rapautuu säiden armoilla, mikä tuottaa kasaantuvaa huolta kaupungille.

Vanha idea makasiinipuistosta vaatisi päivitystä mutta vanhojen jännitteiden takia kaavan avaamiseen on iso kynnys. Tälla aloitteella ehdotetaan, että kaupunkisuunnitteluvirasto tutkisi mahdollisuutta voisiko kaavan sisältämän kolmen makasiinirakennuksen sijaan ajatella yhtä hiukan suurempaa paviljonkia, joka täyttäisi kaavan alkuperäisen idean rikastaa alueen institutionaalisia kulttuuritoimintoja vaihtuvien tapahtumien tilalla. Kaavan mukaista olisi, että rakennuksessa hyödynnettäisi soveltuvin osin säilyneitä tai toistettavissa olevia alkuperäisen rakennuksen elementtejä. Mistään museosuojelusta ei kuitenkaan olisi kyse, vaan tästä uudisrakennuksesta voitaisi järjestää vaikka arkkitehtikilpailu.

Jos suunnitelma täyttäisi alkuperäisen kaavan keskeiset perustelut, se voitaisi mahdollisesti toteuttaa poikkeusluvalla ilman raskasta asemakaavaprosessia. Pelkästään makasiinifragmentin purkamiseen poikkeuslupaa tuskin saisi, koska juuri makasiinien suojelumerkinnöillä oli aikanaan suuri merkitys kaavan hyväksymisen kannalta.

Järkevää myös olisi, että rakennuksen ja sen toiminnan pyörittäminen kilpailutettaisi ravintola- ja tapahtumayrittäjillä hintakilpailun sijaan laatukilpailuna siten, että sisällöllisesti monipuolisin ja alueen kokonaisuutta parhaiten palvelevin konsepti toteutettaisi.

Kilpailuohjelmaan kannattaisi sisällyttää varaus yleiselle saunalle. Näin voitaisi ehkä  ratkaista samalla tulevan pääkirjaston kohdalla virinnyt saunapulma. Pääkirjaston yhteyteen on toivottu painokkaasti saunaa, jonka toteuttaminen osana uutta kirjastorakennusta on toiminnallisesti ja teknisesti hankalaa ja kallista. Jos kirjastonkin asiakkaita palveleva yleinen sauna olisikin sen edessä olevassa puistorakennuksessa, myös tämä asia saattaisi kätevästi järjestykseen.