Kokemus

Olen taustaltani mediakustantaja, toimittaja, poliitikko ja kansalaisjärjestöaktiivi. Toimin viidettä kautta vihreiden edustajana Helsingin kaupunginvaltuustossa, jonne minut valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2000. Nykyisellä valtuustokaudella olen valtuuston lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan sekä sen alaisen Rakennetun ympäristön ja yleisten alueiden jaoston varapuheenjohtaja. Käytännössä siis osallistun erityisen vahvasti kaupunkisuunnittelua ja kaupungin tontti- ja kiinteistöomaisuuden käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Näiden tehtävien ohella olen myös Kuntaliiton hallituksen jäsen sekä HSL:n hallituksen varajäsen.

Kunnallispoliitikkous on minulle kuitenkin vain harrastus. Päivätyökseni toimin kustantajana ja kulttuuritoimittajana Voima-lehdessä.  Olin jo vuonna 1999 perustamassa Voiman kustantamista varten käynnistettyä Voima Kustannus Oy:tä  ja toimin nykyisin myös sen hallituksen puheenjohtajana.  Olin vuonna 2007 perustamassa myös kirjoja kustantavaa Into Kustannus Oy:tä ja toimin sen hallituksen jäsenenä.

Aikaisemmin olen ollut perustamassa Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kulttia, Vanhankaupungin kulttuuri-ekologista klubia sekä Pro Makasiinit -liikettä.  Lisäksi olen osallistunut paljon muidenkin kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden toimintaan. Luonto-Liiton pääsihteerinä työskentelin vuosina 1995–1999.

Roihuvuoren aktiivisessa asukasliikkeessä olen myös ollut aktiivisesti mukana. Yhteisen vaikuttamisen ohella olen ollut järjestämässä muun muassa keväisiä Hanami-juhlia, elokuisia Kyläjuhlia ja muita tapahtumia. Lisäksi olen vastannut kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Roihuvuoren kylälehden julkaisemisesta.

Kunnallispolitiikassa olen ollut kaupunginvaltuutetun ohella muun muassa kulttuurilautakunnan, Helsingin taidemuseon johtokunnan, Helsingin työväenopiston johtokunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsenenä sekä Senaatintorin ympäristön, niin sanottujen torikortteleiden, kiinteistöjä hallinnoimaan perustetun Helsingin Leijona Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana. Kaudella 2009-2012 olin kaupungin Asuntotuotantotoimikunnan puheenjohtaja. Viime vaalikaudella olin valtuuston ohella puheenjohtajana sekä kaupunginhallituksen konsernijaostossa että Helsingin liikennelaitoksen johtokunnassa.

Kunnallispolitiikan ulkopuolella olen tällä hetkellä myös Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton (Kultti ry) puheenjohtaja sekä Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäsen.

Olen koulutukseltani valtiotieteen maisteri. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa pääaineinani käytännöllinen filosofia ja sosiaalipsykologia.

Työkseni olen toiminut myös erilaisissa pätkätöissä muun muassa kulttuuriohjaajana, tuottajana, freelance -toimittajana, aikuiskouluttajana, koulutussuunnittelijana, tutkimusamanuenssina ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnonuudistusvastaavana. Muiden töiden ohella  kirjoitan aktiivisesti Voima-lehteen. Poliittisten sitoumusten takia en voi kirjoittaa politiikasta, sen sijaan alojani ovat erityisesti elokuva, teatteri, kirjat, kuvataide ja televisio-ohjelmat.

Kuten edellä on käynyt ilmi, asun Itä-Helsingin Roihuvuoressa, minne ensimmäisen kerran muutin pikkupoikana 60-luvun lopulla. Perheeseeni kuuluvat Huuto-galleriaa pyörittävä puoliso, kaksi täysi-ikäistä poikaa ja ihana Helka-koira.

vaalilehti