Kivinokkaa ei saa tuhota. Kannattaisiko silti Kulosaaren ympäristöä tiivistää kattamalla Itäväylää?

Kivinokka on vanhana työväen kesämaja-alueena tunnettu niemi Vanhan kaupungin lahdella ja Kulosaaren kynkässä. Arabianrannan rakentumisen edistyessä usein on väläytelty myös Kivinokan rakentamista.

Voimassa olevassa yleiskaavassa (2002) Kivinokka on merkitty ”selvitysalueeksi”. Olin aikanaan itse neuvottelemassa tuosta yleiskaavasta kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen roolissa. Kivinokka päätyi selvitysalueeksi, josta on tarkoitus päättää erikseen osayleiskaavalla, nimenomaan siksi, että se joutui poliittisen väännön työkaluksi. Kokoomuksen vaatiessa aluetta pientalorakentamiseen ja vihreiden vastustaessa tällaista muutosta jyrkästi, demarit tekivät asiassa kompromissin, jolla asiasta päättämistä siirrettiin tulevaisuuteen.

Käsitykseni mukaan sekä myös demarit vastustivat Kivinokan rakentamista, mutta kompromissilla he paransivat muissa asioissa neuvotteluasetelmaansa Kokoomuksen suuntaan.

Nyt Kivinokan ratkaisun hetket ovat käsillä ja Kivinokan osayleiskaava on viimein tulossa ratkaistavaksi. Rintamalinjat ovat entiset. Kokoomus haluaisi yhä rakentaa alueelle pientaloja. Perusteluna käytetään sitä, että alue on keskeisellä paikalla ja metrolla hyvin saavutettavissa.

Tosiasiassa alueelta on noin kilometrin matka yhtä lailla Herttoniemen kuin Kulosaarenkin metroasemille. Alueelta puuttuu kunnallistekniikka ja on selvää että uusien pientalojen tekeminen sen keskelle tuottaisi hinnaltaankin sellaista rakentamista, joka ei vallitsevien keskimääräisten liikennetottumusten valossa ensi sijassa tukeutuisi joukkoliikenteeseen. Kokoomus tosi asiassa näkeekin kohteen nimenomaan itselleen läheisen äänestäjäkunnan alueena ja hankkeen näpäytyksenä muille.

Kokoomuksen tavoitteissa painaakin enemmän symbolinen ajatus saada oma lippunsa liehumaan perinteiselle työväen alueelle. Siksi alkuun puhutaan vain pienistä alueen osien rakentamisesta, vaikka tosiasiassa jo kunnallistekniikan, siis veden, viemäreiden ja katujen tuominen alueelle muuttaisi sen luonnetta lopullisesti. Niemen tulevaisuus tulisi asfaltoitua siinä samalla.

On kyllä totta, että vihreästä näkökulmasta kaupungin tiivistäminen on sinänsä kannatettavaa. Ihan kaikkea ei tälle alttarille silti kannata uhrata. Kivinokka on juuri sellainen alue, jonka säästämiseen on paljon ohittamattomia perusteluita. Kulttuurihistoriallisen merkityksen ohella alue osaltaan turvaa koko vanhan kaupungin alueen elinympäristöjä koskevia ekologisia arvoja. Suojellun ruovikkoalueen vieressä oleva rantametsälampare tukee eri lajeja kuin nykyinen suojelualue. Yhdessä ne muodostavat tärkeän merellisen luonnon kokonaisuuden. Olennaista on sekin, että Kivinokka palvelee ympäröivien asuinalueiden kasvavia virkistystarpeita.

Kivinokan kaltaista erityistä aluetta ei todellakaan kannata tuhota lopulta varsin rajalliseksi jäävän pientaloalueen alle.

Sen sijaan jos Kulosaaren metroaseman ympäristöä haluttaisi vakavasti kehittää asunto- ja maankäyttöpoliittisesti tehokkaampaan suuntaan, kannattaisi vakavasti selvittää Itäväylän kattamista tietyin osin. Metroaseman ja Kulosaaren sillan välisen väyläalueen päälle sopisi näyttävä ja korkea uudisrakennuskohde. Sen voisi kaupunkirakenteessa mieltää vastapariksi Kalasataman metroaseman korkeaksi nousevalle ympäristölle.

Itäväylän osittainenkin kattaminen vähentäisi myös merkittävästi liikenteen meluhaittaa ympärillä olevassa vanhassa kaupunkirakenteessa.

Selvää on sekin, että tällainen kaupunkimaisemallisesti näkyvä kohde pitäisi arkkitehtuuriltaan olla korkeatasoista. Siitä voitaisi järjestää kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Mielestäni Helsinkiin sopii korkeita erityiskohteita kunhan ne tehdään omaleimaisina ja laadukkaina eikä niiden sijoituksella uhrata oleellisia kaupunkikuvallisia tai -historiallisia arvoja. Tällä paikalla nähdäkseni ongelmia ei ole sen enempää kuin Kalasatamankaan kohdalla.

Se että Kokoomuksen taholla tällaiseen tuskin innostutaan, vahvistaa että Kivinokan tuhoaminen on enemmän itse tarkoituksellista kuin asiallisesti perusteltua. Asiasta eri tahoilla käytävää keskustelua kannattaa seurata.

Itä-Helsingin vihreät järjestävät 9.9. Kulosaaren kartanolla klo 15-17 Kivinokka-aiheisen kansalaispajan. Samalla on toivottavaa miettiä myös tulevan yleiskaavan painotuksia niin rakentamisen, viheralueiden kuin liikenteen osalta. Lisätietoja tapahtumasta täällä.