Valtuustoaloite koulupsykologien ja -kuraattoreiden Wilma-oikeuksien laajentamisesta

Helsingin opetusvirastossa on jo useamman vuoden vuoden ajan tulkittu vallitsevaa lainsäädäntöä niin, että koulupsykologeilta ja -kuraattoreilta on evätty täydet käyttöoikeudet oppilasseurantaa  ja kotien kanssa tehtävään yhteydenpitoa varten luotuun sähköiseen Wilma-järjestelmään.  Tein asiasta itse valtuustokyselyn jo keväällä 2015 ja sen jälkeen minulle vakuutettiin asian hoituvan omalla painollaan.

Ei ole hoitunut. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiakin on tässä välissä korjattu, mutta silti opetusvirasto noudattaa meillä tiukempaa lain tulkintaa kuin monissa muissa kunnissa.

Minusta tässä asiassa Helsingissä ei toimita oppilaiden edun mukaisesti ja samalla aivan perusteetta vaikeutetaan oppilaiden hyvinvoinnista työkseen huolta kantavien ammattilaisten tehtävien hoitoa. Tästä syystä tein 22.3. kaupunginvaltuustossa asiasta valtuustoaloitteen joka kuuluu seuraavasti:

”Helsingin opetusvirasto tulkitsee oppilas- ja opiskelijahuoltolakia siten, että koulujen ja kotien yhteydenpitoa ja oppilasseurantaa tukevassa sähköisessä Wilma-järjestelmässä koulupsykologeilla ja -kuraattoreilla voi olla vain rajattu käyttöoikeus.  Tulkinta on tiukempi kuin monissa muissa kunnissa.

Helsingin kaupungin käytäntö on koulupsykologien ja- kuraattorien työtä merkittävästi hankaloittavaa, sillä omina asiakkaina olevia oppilaita koskevat koulumerkinnät antavat oleellista tietoa tarkoituksenmukaisen tuen suunnitteluun ja antamiseen. Yhteistyötä huoltajien kanssa taas vaikeuttaa huomattavasti se, etteivät koulupsykologit ja -kuraattorit näe Wilmasta huoltajien yhteystietoja.

Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat oppilaiden tukena toimivia ammattilaisia, joita koskee vaitiolovelvollisuus. Heidän kohdallaan Wilman käyttöoikeuksien rajoittaminen ei ole perusteltua sen enempää työnkuvien kuin oppilaiden tietosuojan kannalta.

Tälla aloitteella esitämme, että opetusvirasto antaa koulupsykologeille  ja -kuraattoreille yhtä laajat Wilman käyttöoikeudet kuin opettajillakin on.  Mikäli tarkennetunkaan tulkinnan mukaan vallitseva lainsäädäntö ei suoraan anna mahdollisuuksia käyttöoikeuksien laajentamiseen, on syytä selvittää mahdollisuutta, että siihen pyydetään oppilaiden vanhemmilta ennakolta lupa muiden tietojen keräämisen yhteydessä.

Koska nykyinen käytäntö perustuu opetusviraston lakimiesten näkemykseen, lain tulkinnasta on perusteltua pyytää myös oikeuspalvelut-osaston lausunto.”