Ryhmärakennuttamisen esteitä kannattaa madaltaa

Aurinko pilkistää vuonna 2013 Jätkäsaareen ryhmärakennuttamiskohteena valmistuneen Asunto Oy Helsingin Maltan takaa. (Kuva: Minerva Krohn)

Ryhmärakennuttaminen on hyödyllinen tapa tuottaa markkinahintaa edullisempia asuntoja, joiden suunnittelussa aktiiviset asukkaat voivat itse vaikuttaa tulevien kotiensa suunnitteluun. Tämä sopii hyvin kaupungin monipuolisia asumistapoja suosiviin tavoitteisiin.

Tänään (9.2.) Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa käsittelimme ryhmärakennuttamista koskevia hakuohjeita ja hakumenettelyn järjestämistä.

Ryhmärakennuttamisesta voisi olla erityistä etua vuokratalovaltaisten lähiöiden täydennysrakentamisen aloituskohteina. Kaupalliset grynderit eivät hakeudu niiden äärelle erityisen aktiivisesti, koska näissä kohteissa asuntojen myyntituotto on yleensä alhaisempi kuin statukseltaan vahvemmilla seuduilla. Asuinalueiden eriytymisen jarruttamiseksi on kuitenkin eduksi, jos vanhoihin lähiöihinkin saadaan siellä hyvin edustettujen vuokra-asuntojen rinnalle omistusasuntoja. Huolella suunnitellut ryhmärakentamisen hankkeet sitten avaavat tätä latua muillekin.

Usein ryhmärakennuttamisen yhtenä pullonkaulana on mainittu rakentamisaikaisen lainoituksen ongelma. On jopa väläytelty ideaa, kaupunki voisi toimia kriittisessä vaiheessa hankkeiden väliaikaisena takaajana. On muitakin keinoja, joilla kaupunki voi auttaa hankkeita alkuun ja maaliin. Pelkästään jo se, että todellisissa hankkeissa esiin tulleiden ongelmia ja niiden onnistuneita korjauskeinoja kirjattaisi jonkinlaiseen tietopankkiin, olisi tulevia projekteja hyödyttävää.

Näiden mietteiden pohjalta tein tämän päivän kokouksessa esityksen lisäyksestä päätöstekstiin: ”Lautakunta edellyttää että ennen seuraavaa hakukierrosta toimiala tekee selvityksen nyt käynnissä olevien ja viime aikoina mahdollisesti keskeytyneiden hankkeiden osalta ryhmärakennuttamiseen liittyvistä vaikeuksista ja toimivista kannusteista. Samalla tutkitaan voisiko kaupunki omien toimiensa avulla edistää hankkeisiin ryhtymistä ja niiden läpivientiä, ja sitä miten ryhmärakennuttamista voidaan hyödyntää vanhojen vuokratalovaltaisten lähiöiden täydennysrakentamisen kohdalla nimenomaan omistusasumisen aloituskohteina.”

Koko lautakunta tuki esitystäni. Toivon että seuraavalla vaalikaudella kaupunkiympäristölautakunnassa on ryhmärakennuttamiselle myötämielisiä edustajia, jotka osaavat hyödyntää päätöksisään tätä nyt kerättävää tietoa.