Laajasaloon kannattaa palauttaa lukio

Entinen Laasalon lukion ja yläasteen rakennus palvelee nykyään Laajasalon peruskoulun yläluokkien tilatarvetta (Kuva: itse otin 1.3.2021)

Helsinki tarvitsee lähivuosina lisää uusia lukiopaikkoja ja siksi uusien lukioiden perustaminen on tulossa ajankohtaiseksi. Jätän kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.3. valtuustoaloitteen, jossa esitän, että kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittäisi voisiko yhtenä tällaisena uutena yksikkönä ajatella uudelleen perustettavaa Laajasalon lukiota. 

Laajasalossa lukiotoiminta päättyi vuonna 2009, kun Laajasalon lukio ja Etu-Töölön lukio yhdistyvät Etu-Töölön lukioksi. Olin silloin kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu. Päätös tuntui ikävältä – ei vähiten siksi, että olen itse kirjoittanut ylioppilaaksi Laajasalon lukiosta vuonna 1984.  

Perusteet lukion lakkauttamiselle olivat kuitenkin silloisessa tilanteessa järkeviä: lukiopaikkoja kaupungissa oli liikaa ja monet laajasalolaisetkin nuoret hakeutuivat mieluummin erikoislukioihin toisaalle.

Tilanne on nyt oleellisesti muuttumassa. Laajasalon mittava täydennysrakentaminen on nostamassa sen asukasmäärää jopa 20 000 asukkaalla eli käytännössä kaksinkertaistamassa sen. Lukio ei ole lähtökohtaisesti lähipalvelu, mutta alueen näin vahva tiivistyminen toimii yhtenä perusteena lukion palauttamiseen.

Erityisen tärkeä tekijä lukion saamiseksi juuri Itä-Helsingin läntisiin osiin liittyy siihen, että lähialueilla nykyisin sijaitsevien lukioiden sisäänpääsyn keskiarvot ovat nousseet korkeiksi. Tämän voi olettaa vaikuttavan erityisesti poikien lukioon hakeutumisen kynnyksen nousuun. 

Uuden lukion voisi ajatella tekevän myös yhteistyötä myös Stadin ammattiopiston alueellisen yksikön ja muiden keskiasteen ammatillisten toimijoiden kanssa. Tällainen peruskoulu-lukio-ammattikoulu-yhdistelmä voisi sopia uudella ja luovalla tavalla myös vireillä olevaan TUVA-uudistukseen.

Uuteen lukioon pääsee helposti kauempaakin

Laajasalo olisi uuden lukion sijaintipaikkana erityisen hyvä siksikin, että täydennysrakentamisen rinnalla rakennettava Kruunuvuoren silta ja sen raitiotieyhteys liittää Laajasalon helposti etäämmältäkin savutettavaksi. Kun täydet raitiovaunut vievät aamuruuhkan aikaan laajasalolaisia keskustaan ja sen jatkoyhteyksien äärelle, liki tyhjät raitiovaunut kulkevat samaa tahtia kaupungin suunnasta saarelle. Työpäivän jälkeen liikenteen painopiste on päinvastainen. Olisi tarkoituksenmukaista kehittää Laajasaloon juuri tällaisia toimintoja, jotka tuovat saarelle ihmisiä päivän ajaksi muualta. 

Tilakysymyskin on helppo ratkaista. Lukio voitaisi sijoittaa entiseen rakennukseensa osoitteessa Koulutanhua 1. Paikka sijaitsee aivan tulevan raitiovaunuvarikon vieressä. Tiloissa toimivat nykyään Laajasalon peruskoulun yläasteen luokat. Niille ei olisi tarvetta etsiä uusia tiloja, koska nykyistä koulua voidaan tarvittaessa korottaa ja/tai laajentaa. Vanhan rakennuksen luonne, tontti ja lähiympäristö eivät aseta tälle erityisiä esteitä, kun muutokset tehdään olosuhteet huomioivalla tavalla.

Palautettava lukio olisi uudistuvan kaupunginosan kannalta tärkeä profiilitekijä. Koulun ja alueen vetovoimaa kannattaisi vahvistaa luomalla sille joku erikoistumisala. Esimerkiksi ympäristön ja teknologian yhdistäminen voisi olla sellainen kattoteema, jolta olisi helppo ponnahtaa eriasteisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin. Siihen voisi mainiosti liittää myös Laajasalon lukiossa 2000-luvun alussa olleen saaristolaivurikurssin, jonka saattoi suorittaa koulun omaa venettä hyödyntäen.

Jos lukioverkostossa halutaan korostaa nimenomaan taideopetukseen erikoistumista, itähelsinkiläiseen kulttuuriprofiiliin istuisi erityisen hyvin äidinkieltä ja musiikkia yhdistävä rap ja laajemmin bänditoiminta kaikkine teknisine tukitosaamisineen.

Opettajainhuoneen puoleinen pääty koulusta näyttää nykyään tältä. (Kuva: itse otin 1.3.2021).