Kulttuuri tarvitsee puolustajansa – olen käytettävissä apulaispormestariksi

Kuntavaaleissa helsinkiläiset valitsevat kaupunginvaltuuston ohella Helsingin pormestarin ja apulaispormestarit seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Käytäntönä on, että pormestari tulee suurimmasta puolueesta ja apulaispormestareiden paikat jaetaan puolueiden valtasuhteiden mukaisesti. Jos vihreät nousee valtuuston suurimmaksi puolueeksi, pormestarivastuun ohella meille lankeaa todennäköisesti myös yksi apulaispormestarin paikka. 

Helsingin tulee toimia aktiivisesti koronan pahasti kurittaman kulttuuri- ja tapahtama-alan elvyttämiseksi. Näille aloille koronan isku on ollut poikkeuksellisen raju ja rajoitustoimet muita aloja tiukempia ja kivuliaampia. Kulttuurin pelastamisessa avainasemassa tulee olemaan kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari.

Kannustuksen innoittamana ilmoitan, että olen käytettävissä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestariksi, mikäli minut valitaan uudelle kaudelle Helsingin kaupunginvaltuustoon, ja vihreät saavat täytettäväkseen tämän tehtävän. Jos niin käy, vihreiden valtuustoryhmä valitsee apulaispormestarin vaaleissa läpi päässeiden joukosta.

Tarjoudun apulaispormestarin tehtävään, koska katson välttämättömäksi, että heti uuden vaalikauden alussa Helsingissä käynnistetään kulttuurin jälleenrakentamisen kausi. Tähän tarvitaan kulttuuri- ja tapahtuma-alaan erityisen hyvin perehtynyt apulaispormestari. Kulttuurille myönnettävien tukien määrää tulee kohottaa, ja niiden kohdentamisessa vahvistaa myös alan vapaiden toimijoiden asemaa. Samalla on luotava uusia poikkihallinnollisia toimenpiteitä, joissa nostetaan kulttuuritoimialan, taidekentän toimijoiden ja esimerkiksi tilahallinnon, nuorisopalvelujen ja sotetoimintojen yhteistyö uudelle tasolle.

Olen viidennen kauden kaupunginvaltuutettu ja toiminut kaupungin päätöksenteossa kulttuurilautakunnasta ja sen jaostoista liikuntalautakuntaan ja taidemuseon johtokuntaan. Olen myös toiminut kulttuurin kannalta tärkeissä rooleissa kaupunginhallituksessa sekä  kaupunkisuunnitteluun ja kiinteistöpolitiikkaan vaikuttavissa elimissä. Johtamiskokemusta minulla on HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajien tehtävistä sekä entisenä lehti- ja kirjakustantamon toimitusjohtajana ja valtakunnallisen nuorisojärjestön pääsihteerinä.

Työkseni olen ollut jo yli 20 vuoden ajan valtakunnallisen laajapainoksisen kulttuurilehden, Voiman, kustantaja ja kulttuuritoimittaja. Tällä hetkellä toimin myös Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n puheenjohtajana. Tunnen Helsingin kulttuurikentän ja sen ajankohtaiset haasteet paremmin kuin hyvin. Olen myös ollut luomassa ja tuottamassa monenlaisia kaupunkitapahtumia eri puolilla Helsinkiä, ja tiedän miten kaupunki voi konkreettisesti mahdollistaa elävää kaupunkikulttuuria kaikille helsinkiläisille.

Vaikka iso osa kulttuurialan koronarajoituksista on annettu muiden kuin Helsingin kaupungin taholta, eikä esimerkiksi freelancereiden ja muiden kulttuurialan väliinputoajien sosiaaliturva suoraan kuulu kaupungin vastuulle, voi Helsinki silti monin tavoin auttaa kulttuurialan tekijöitä. Koronan jälkeen Helsingin tulee olla vielä aktiivisempi kulttuurikaupunki kuin ennen sitä.

Minun Helsingissäni ei kulttuuria heitetä rekan alle.