Nämä olivat viime eduskuntavaalien vaaliteemojani. Kunnallisvaaliteemat julkaisen tammikuun kuluessa.

1.  Perustulo on tärkeää nimenomaan työn, opiskelun, yrittämisen ja tukien nykyistä helpomman yhdistämisen takia. Näissä vaaleissa Vihreiden menestys on tärkeää juuri siksi, että sosiaaliturvajärjestelmän välttämättä edessä olevassa muutoksessa oikeistolta puuttuu sosiaalinen ymmärrys ja vasemmisto on liian kiinni olemassa olevissa rakenteissa. Lisää tästä täällä.

 

2. Köyhyyden kasvu pitää pysäyttää. Tuloerot kasvavat ja alueet eriytyvät. Erityisesti pitäisi nostaa perustoimeentuloturvaa.  Samalla julkiset peruspalvelut on pidettävä julkisina ja laadukkaina ja niiden tasapuolinen saatavuus on turvattava.  Viime kunnallisvaaleja varten tein myös erillisen lähiöohjelman, joka löytyy täältä.

 

3. Valtion asuntopolitiikalla pitää tukea erityisesti Helsingin liian korkeiden asumiskustannusten ongelmaa. Erityisesti valtion tuella tehtävien vuokra-asuntojen pitää olla aidosti edullisia. Verotuspolitiikalla ei saa nostaa asuntojen ja vuokrien hintoja siten kuin nyt välillisesti tapahtuu. Lisää keinoja asumisen hinnan alentamiseen Helsingissä löytyy täältä.

 

4. Ikääntyneiden asumisongelmia pitää ratkaista rakentamalla kaupungin toimesta  yhteisöasumista tukevia arava-kohteita, joissa myös asumisen tukipalvelut voidaan toteuttaa nykyistä laadukkaimpina.  Ikääntyneiden kohdalla sosiaali- ja terveyden huollon hoitoketjuja on parannettava, niin että kukaan ei jäää heittelle – toisin kuin tässä esimerkissä.

 

5. Tasa-arvoinen ja laadukas peruskoulu kuuluu kaikille. Lähikoulujen eriytymistä on torjuttava. Jatkokoulutuksen kohdalla opiskelupaikka on turvattava kaikille. Yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen laatua ja vapautta on lisättävä. Lukukausimaksuja ei pidä ottaa käyttöön eikä opintuen kiristyksellä pidä rajoittaa täydentävän koulutuksen hankkimista. Tieteen tekijöiden toimeentuloturva ja eläkkeet on turvattava.

 

6. Ilmastonmuutos on pysäytettävä hiilipäästöistä luopumisen kautta. Hiilen ja turpeen polttaminen on lopetettava ja liikenteen polttoainevalintoja on ohjattava verotuksella. Lisäydinvoimaan panostaminen on taloudellisesti ja ympäristön kannalta väärä valinta.  Venäjän poliittisen epävakauden tähden ydinvoimayhteistyö Venäjän kanssa tuottaa ylimääräisiäkin riskejä.

 

7. Suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta suurimmat kysymykset liittyvät viimeisten vanhojen metsien ja suoluonnon suojeluun. Itämeren rehevöityminen on pysäytettävä sekä kansainvälisellä yhteistyöllä että suomen hajapäästöjen rajoittamisella. Juuri siksi myös maatalouden ympäristötukien ohjaavuuden parantamisen pitää olla uudessa hallitusohjelmassa. Tästä lisää täällä.

 

8. Talvivaaran ympäristökatastrofi oli osoitus siitä, että kaivoslain suhteen on syytä normien kiristämiseen. Toisaalta sen kautta kävi  ilmi, että alueellisen ympäristöhallinnon alasajo oli virhe. Asiasta lisää täällä.

 

9. Valtion on panostettava valtakunnallisen rataverkon vahvistamiseen.  Erityisesti on tuettava pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen vahvistamista. Ruuhkamaksun laisäädännölliset edellytykset tarvitaan, jotta pääkaupunkiseudulla kuntakohtaisesti autoliikennettä voidaan ohjata niin,  että liikenne vetää ja uusien moottoriteiden tekemisen tarve vähenee.

 

10. Monipuolisen median laadun turvaamisessa tarvitaan sekä tukea YLE:n rahoituksen jatkuvuudelle että erityisiä tukitoimenpiteita yksityisen median suuntaan.  Median teknisen murroksen ylittämiseen tarvitaan investointiavustuksia. Nettilehtien tilausten arvonlisävero pitää laskea tavallisten lehtitilausten tasolla.  Tutkivalle journalimin tekemisen tukemiseen kannattaisi perustaa säätiö.  Median tukemisesta lisää täällä.

 

11. Kotimaisen taiteen tekemisen tukemista pitää korostaa uusien kulttuurirakennuksien rakentamisen sijaan. Erityisesti lisätukea tarvitsevat elokuva ja esittävät taiteet. Taiteilijoiden työskentelyedellytykset, toimeentuloturva ja eläkkeet on turvattava. Kulttuuripolitiikasta minulla on erikseen tarkempi ohjelma täällä. Puuttuvien työhuonetilojen  ongelmasta Helsingissä ja sen ratkaisusta kirjoitan lisää täällä.

 

12. Kansainvälinen valuutanvaihtovero pitäisi ottaa käyttöön. Sen tarkoitus on valuuttakeinottelun  jarruttaminen. Veroaparatiisien hyödyntämisen mahdollisuuksia pitäisi tukkia. Usein esillä ollutta osakeomistuksen piilottamista hallintarekisterin taakse ei pidä edistää. USA:n ja EU:n välinen TTIP-vapaakauppasopimus antaa liikaa valtaa yrityksille ja sitä ei ole syytä hyväksyä.

 

13. Natojäsenyys ei ole ajankohtainen. Suomen ei kannata varta vasten kehittää etupiirikiistaa Venäjän kanssa omille rajoilleen. Venäjän epävakaus on kuitenkin muuttanut Suomen kansainvälispoliittista asemaa ja puolustusyhteistyön eri vaihtoehtoja on voitava harkita tilanteen kehityksen mukaan. Suomen tulee myös osallistua Venäjän vastaisiin pakotteisiin yhdessä EU:n kanssa mikäli sen Ukrainan politiikka jatkuu nykyisellään.

 

14. Eläinten kohtelussa on nostettava eettistä tasoa. Turkistarhaus pitää lopettaa ja tuotantoeläinten pitämisolosuhteita parantaa ja kuljetusmatkoja lyhentää.  Maatalouden ympäristötukien ohjaavuuden vahvistamisen osalla myös eläinten kohtelun parantaminen voidaan kytkeä lisätukien perusteeksi.

 

15. Demokratia on muutakin kuin vaaleja ja napin painamista. Edustuksellisen demokratian tehtävä on käsitellä myös suoraan kansalaispalautteen ja julkisen keskustelun kautta esiin nousevia teemoja ja paimentaa hallintoa ymmärtämään arjen kysymyksiä. Liian usein päätöksentekoa ohjaa todellisuudesta vieraantunut hallintoajattelu. Pelastakaamme siksi yhdessä Suomi ankeuttamisen asenteelta!