12.3. alustamassa JHL:n pääluottamusmiehille

Keskustelutilaisuus Helsingin kaupungin konsernijaoston jäsenenä kaupunkikonsernin JHL:n työntekijöiden pääluottamusmiesten kanssa. Aiheena Helsingin kaupungin omistajaohjaus.