10 ehdotusta kulttuuripolitiikan terästämiseksi

1) Valtion tukea kulttuurilaitoksille, taiteilija-apurahoja ja vapaan taidekentän projektitukia tulee lisätä. Tekijänoikeussäädöksillä on turvattava taiteilijan oikeudet omiin töihinsä.

2) Taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurvaa on vahvistettava ja heidät tulisi rinnastaa lähtökohtaisesti palkansaajiin eikä yrittäjiin. Taiteilijoiden verokohtelua pitäisi parantaa laatimalla vero- ja työvoimaviranomaisille selkeämmät ohjeistukset, miten taiteilijuus ammattina otetaan nykyistä yhdenmukaisemmin ja oikeudenmukaisemmin huomioon.

3) Kulttuuriviennin (Frame, MES ym.) ja kirjallisuuden käännösrahoja pitää lisätä leikaamisen sijaan. Eri alojen taiteen viennin kulttuuriset ja yhteiskuntataloudelliset merkitykset ovat suuria.

4) YLE:n rahoitus on turvattava ja sen toiminnassa on painotettava nimenomaan laadukkaan journalistisen ja kulttuurisen sisällön tuottamista.

5) Kirjojen ja lehtien ALV:ta ei saa nostaa ja vastaavien digimuotoisten julkaisujen ALV pitää tasoltaan rinnastaa näihin. Kulttuuri- ja mielipidelehtien avustukset tulisi nostaa Ruotsin tasolle. Mediatukia koskeva laajempi kirjoitukseni löytyy täällä.

6) Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen tarvitaan lisää resursseja ja nykyarkkitehtuuria tulee edistää julkisilla suunnittelukilpailuilla – joita tulisi järjestää muidenkin kuin uusien kulttuurirakennusten kohdalla. Samalla tulisi huolehtia että taiteen sisällön tuottamisen tuki on linjassa rakennushankkeisiin satsaamisen kanssa. Esimerkkitapaus Guggenheimista lisää täällä.  Tanssitalosta, Keskustakirjastosta ja muista kulttuuritalohankkeista lisää täällä.

7) Kotimaisen draama- ja dokumenttielokuvan määrärahoja tulee lisätä.

8) Lisää työ- ja esitystiloja vapaalle kentälle.  Etenkin Helsinkiä ja muita suuria kaupunkeja tulisi kannustaa taiteilijoiden työhuoneiden ja esitys/näyttelytilojen kautta tapahtuvaan alueelliseen kehittämiseen. Tästä lisää täällä.

9) Peruskoulujen taidekasvatuksen edellykset pitää turvata. Visuaalisuutta korostavassa kulttuurissamme ei ole varaa leikata kuvataiteen opetuksesta. Muidenkin taito- ja taideaineiden opetuksen laatu, määrä ja valinnanvara on turvattava kouluissa. Koululaisryhmien liikkuminen julkisessa liikenteessä pitäisi mahdollistaa muuten kuin opetuksen määrärahoilla – tästä lisää pääkaupunkiseutua koskien esimerkin muodossa täällä.

10) Taiteen koulutuksessa tulisi painottaa myös työllistämisen erilaisia mahdollisuuksia eikä koulutuspolitiikassa saa rinnakkaisten tutkintojen tekemistä siksikään rajoittaa. Tästä lisää täällä.

Eikä siinä kaikki. Vaikka taide ja kulttuuri ovat usein yhteiskuntataloudellisesti kannattavia sijoituskohteita, on muistettava että niiden merkitystä ei voi mitata suoraan rahassa.