Avointa päätöksentekoa!

Avoimuus tarkoittaa sitä, että poliittiset päättäjät avaavat kaikin tavoin päätöksiin liittyvät tietonsa niille, keitä päätökset koskevat. Se tarkoittaa sitä, että päättäjien on toimittava kansalaisten edun mukaisesti – päätöksien on oltava kokonaisuuden kannalta kestävästi perusteltuja ja avoimesti arvioitavissa. Esimerkiksi päättäjien ristiriitaiset mielipiteet eivät saa estää kaikille järkevien ratkaisujen syntymistä.

Itse olen toiminut näiden periaatteiden mukaan olemalla tavoitettavissa, osallistumalla tapahtumiin, selvittämällä asioiden taustoja ja vaatimalla virkamiehiltä tarkempia perusteluja. Näen kunnallispoliitikon tehtävässä tärkeänä myös kansalaisten neuvomisen vaikuttamisasioissa ja toimimisen välittäjänä byrokraattisen järjestelmän ja tavallisen kaupunkilaisen välillä. Tämä tarkoittaa usein avointa keskustelua tukalistakin kiista-asioista julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

Avoimuus tarkoittaa myös sitä, että päättäjät tekevät selkoa omista taustasidoksistaan. Itse olen kunnallisten luottamustoimien ohella hallituksen puheenjohtaja ja osakas Voima-lehteä kustantavassa Voima Kustannus Oy:ssä sekä hallituksen jäsen Kustannus Oy Taide -lehtikustannusyhtiössä. Omistan myös puolisoni Hennin kanssa 74 neliön asunnon Roihuvuoressa.

Avoimuus tarkoittaa minulle myös sananvapautta: sitä, että kaikilla on oikeus ilmaista avoimesti mielipiteensä kenenkään ennalta estämättä. Tätä periaatetta puolustan aina toimittajana, kustantajana, poliitikkona sekä kansalaisaktivistina.

Sananvapaus ei tarkoita sitä, ettei toisten mielipiteitä saisi arvostella. Eikä se tarkoita, etteikö ilmaistu mielipide ei voisi rikkoa lakia tavalla, jolla on seurauksia. Suomessa perustuslaki turvaa avointa oikeusvaltiota mielipiteenvapaudella ja yhdenvertaisuudella lain edessä. Jälkimmäinen tarkoittaa, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämän periaatteen puolesta teen töitä kaikin tavoin – on hyvä muistaa, että perustuslain periaatteet pätevät myös kunnallispolitiikassa.

Kukaan ei saa joutua Helsingin kaupungin päätöksenteossa mistään syistä epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Jokainen ansaitsee päättäjien huomiota itseään koskevissa asioissa, eikä kukaan saa unohtua yhteisten asioiden ulkopuolelle.  Tässä päättäjillä on aina parannettavaa, mutta näissäkin vaaleissa olemme matkalla parempaan.